Beräkning av spelhandicap

Fyrbolltävlingen

Tävlingen spelas enligt matchspelsregler i ”Regler för Golfspel 2019”.

Beräkning av spelhandicap vid matchspel fyrboll/bästboll.

Den reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande:

Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sin spelhandicap som därefter avrundas till närmaste heltal.

Spelaren med högst reducerad spelhandicap får slag motsvarande skillnaden mellan egen reducerande spelhandicap och motspelarens reducerade spelhandicap  Spelaren med lägst reducerat spelhandicap spelar sålunda med 0 i spelhandicap.

Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst hcp – index.

Exempel:

Spelare A1 har spelhandicap 21
Spelare A2 har spelhandicap 32

Spelare B1 har spelhandicap 25
Spelare B2 har spelhandicap 26

Reducering till 90 % av varje spelares spelhandicap ger:
A1 = 18,9 som höjs   till 19
A2 = 28,8 som höjs   till 29

B1 = 22,5 som höjs   till 23
B2 = 23,4 som sänks till 23

Erhållna slag: Spelare A1 har lägst reducerat handicap och sätts till  0.

A1 = 19 – 19 = shcp 0 (spelar på 0 och har inga handicapslag)
A2 = 29 – 19 = shcp 10 (har handicapslag på häl med index 1 t.o.m. 10)

B1 = 23 – 19 = shcp 4 (har handicapslag på hål med index 1 t.o.m.  4)
B2 = 23 –  19 = shcp 4 (har handicapslag på hål med index 1 t.o.m.  4)


Irish greensome 

Tävlingen spelas enligt matchspelsregler i ”Regler för Golfspel 2019”.

Beräkning av spelhandicap vid matchspel i Irish greensome.

De reducerade spelhandicapen beräknas enligt följande:

Spelaren med lägsta spelhandicap får tillgodoräkna sig 60 % av sin spelhandicap.

Spelaren med högsta spelhandicap får tillgodoräkna sig 40 % av sin spelhandicap.

De erhållna reducerade handicapen läggs samman. Summan avrundas till heltal som blir lagets spelhandicap.

Det lag som har lägst spelhandicap spelar på handicap 0. Det andra lagets framräknade reducerade handicap minskas med  motståndarlagets framräknade spelhandicap.

Exempel

Lag A
Spelare 1 får enligt slopetabellen  25 slag
Spelare 2 får enligt slopetabellen  14 slag

Spelare 1 shcp reduceras till 40 % av 25 = 10,0
Spelare 2 shcp reduceras till 60 % av 14 = 8,4

Lagets spelhandicap blir 10,0 + 8,4 = 18,4 som avrundas till 18

Lag B
Motståndarlagets spelhandicap efter samma metod blir 22

Lag A kommer att få 0 extraslag och lag B kommer att få (22-18) = 4 extraslag.

Slagen läggs ut med början på det hål som har lägst hcp – index.


Anmärkning

Vid beräkning av spelhandicap får högst 36,0 exakt handicap användas.