Regler

Tävlingsvillkor

Matchspel – Irish greensome

Matchspel – Fyrboll

Beräkning av spelhandicap